معارف الهی

معارف الهی

موضوع گزاره هاي هستي شناسي و اَستي شناسي، از زمان بروز و ظهور انسان مورد بحث بوده و محتواي اين دو گزاره، نسبتِ بين آن ها و اعتبار و اصالت هر كدام، موضوع نقد و بررسي فلاسفه، حكما و متفكرين در طيّ تاريخ تفكر قرار گرفته است.

 

عِمران صابي به عنوان يك متفكر در عصر خود، سؤالاتي را از شمس الشّموس امام عليّ بن موسي الرّضا (ع) مطرح نموده و حضرت به آن ها پاسخ داده است. در واقع، سؤالات عمران صابي درباره هستي شناسيِ خداوند ـ تبارك و تعالي ـ كيفيّتِ وجودِ او و نسبت باري تعالي به سايرِ مراتبِ هستيِ خلق شده از اوست. اين كه موجود اول كيست و چگونه موجودي است، چگونگيِ علمِ باري تعالي به خويشتن، نسبتِ وجودِ او با مخلوقات خود، چگونگيِ شناختِ حق تعالي، چگونگيِ نسبتِ صفات و اسماء به او و چارچوبِ كاربرديِ حواس در شناخت حق تعالي، از جمله موضوعاتي است كه در اين مناظره مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است.

اين مناظره را شيخ صدوق در کتاب توحيد صفحه 417 و عيون اخبار الرّضا(ع)، جلد 1 صفحه 168 و قسمتي از آن را علامه مجلسي در بحارالانوار، جلد 10 صفحه 309 ب 19، و محقّق عاليقدر جناب آقاي عزيزاللّه عطاردي در مسندالرّضا، جلد 2 صفحه 74، آورده اند.

از اين رو، علامه محمدتقي جعفري در تبيينِ معانيِ سؤالات عمران صابي و پاسخ هاي امام رضا (ع)، كوشيده است زواياي پيچيده اين سؤالات را بگشايد و هم زمان پاسخ هاي حضرت را تفسير كند. شايان ذكر است كه ايشان براي اولين بار در اوايل دهه 60 خورشيدي، به تحليل و تفسيرِ اين پرسش و پاسخ پرداخته و پس از گردآوري، بازبيني، تدوين و تنظيمِ آن توسط همكاران با اخلاص و پرتلاش مؤسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري، اينك از نظر خوانندگان عزيز مي گذرد.

برگزيده پنجمين جشنواره کتاب سال رضوي ــ مهرماه 1391

برای تهیة این کتاب می توانید با مراکز عرضة آثار در تهران:  66959945  و در قم:   37733779 -025  تماس بگیرید

Buy Now
Price: 310,000 IRR

Related products

نيايش امام حسين(ع) در صحراي عرفات

نيايش امام حسين(ع) در...

Price: 330,000 IRR
امام حسين(ع) شهيد فرهنگ پيشرو انسانيت

امام حسين(ع) شهيد...

Price: 1,144,000 IRR
امید و انتظار (حکومت الهی مهدی (عج) در روی زمین)

امید و انتظار (حکومت...

Price: 250,000 IRR

Contact Form

Address:

Sadegiye 2nd square - Ayatollat Kashani Boulevard - Hasan Abad Street - 4th Alley - Number 22 - Iran - Tehran

Postal Code: 1481843465
Shopping Centers:
Email: info@ostad-jafari.com
Phone: +9821 44091042 +9821 44005453
Fax: +9821 44070200
All rights reserved to Allemeh Jafari institute
Designed and supported by Hamrah Afzar Iranian Co