لوح فشرده آهنگ خورشید 3

لوح فشرده آهنگ خورشید 3

این لوح حاوی تفسیر فرمان علی (ع) به مالک اشتر در 27 جلسه سخنرانی به صورت Mp3 است. از جمله موضوعات مطرح شده در این لوح عبارتند از: مدخلی بر تعریف سیاست، تاریخ فلسفه سیاسی، تاریخ فلسفه سیاسی اسلام، دردهای بزرگ بشر از دریچه سیاست، بحث تطبیقی میان فرمان مالک اشتر و اعلامیه جهانی حقوق بشر، تساوی انسانی در فرمان مالک اشتر، خصوصیات زمامدار اسلامی، تقوای سیاسی، و ... 

Buy Now
Price: 55,000 IRR

Related products

لوح فشرده آهنگ خورشید 1

لوح فشرده آهنگ خورشید...

Price: 55,000 IRR
لوح فشرده آهنگ خورشید 2

لوح فشرده آهنگ خورشید...

Price: 55,000 IRR
لوح فشرده آهنگ خورشید4

لوح فشرده آهنگ خورشید4

Price: 65,000 IRR
لوح فشرده آهنگ خورشید 5

لوح فشرده آهنگ خورشید...

Price: 55,000 IRR

Contact Form

Address:

Sadegiye 2nd square - Ayatollat Kashani Boulevard - Hasan Abad Street - 4th Alley - Number 22 - Iran - Tehran

Postal Code: 1481843465
Shopping Centers:
Email: info@ostad-jafari.com
Phone: +9821 44091042 +9821 44005453
Fax: +9821 44070200
All rights reserved to Allemeh Jafari institute
Designed and supported by Hamrah Afzar Iranian Co