لوح فشرده از دریا به دریا (نسخه 2)

لوح فشرده از دریا به دریا (نسخه 2)

مجموعه پانزده جلدیِ « تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی»  از جمله آثار محمدتقی جعفری است که به سیر و پژوهش در افکار و آرای عارف و شاعر توانمند ـ جلال الدین محمد بلخی ـ پرداخته و انگاره های عارفانه او را با واقعیت های جهان امروز تطبیق می¬کند. این مجموعه، اثری عمومی است که بسیاری از مباحث آکادمیک در آن، دارای نقشی برجسته است. تأمل در دیدگاه های جدیدِ روان شناختی غربی و هم چنین سیر اندیشه اجتماعی غرب، با نظر به منابع برجسته و گسترده ای چون: ویکتور هوگو، داستایوفسکی، تولستوی، بالزاک و ... تجزیه و تحلیل شده است.

در این نرم افزار چندرسانه ای (Multi Media) که مشتمل بر « تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی» و «متن شش دفتر مثنوی» بر اساس نسخه رمضانی است، در حد امکان سعی شده تا دسترسی کاربران و دانش پژوهان به آراي مولوی، مطالب و مباحث کلی و جزئی«تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی» به آسانی انجام پذیرد. از ویژگی های این نرم افزار، فهرست تفصیلیِ این تفسیر است که در اصل، در بردارنده رئوسِ مباحث و مندرجات آن با یک طبقه بندی و تبویب علمی پژوهشی است و با طرحی نو و اسلوبی متفاوت، جویندگان اندیشه های مؤلف را با آن آشنا می سازد.

فهرست آیات و روایات، فهرست مطالب، فهرست توصیفی اعلام، جستجو، حاشیه-نویسی، فیش برداری، چاپ،  چند قطعه فیلم گفتگو با محمدتقی جعفری، قرائت هزار بیت منتخب همراه با تصویرسازی و ... از دیگر امکانات این نرم افزار محسوب می شود که در سه لوح فشرده قابل  بهره برداری است. 

Buy Now
Price: 350,000 IRR

Related products

لوح فشرده آهنگ خورشید 1

لوح فشرده آهنگ خورشید...

Price: 55,000 IRR
لوح فشرده آهنگ خورشید 2

لوح فشرده آهنگ خورشید...

Price: 55,000 IRR
لوح فشرده آهنگ خورشید 3

لوح فشرده آهنگ خورشید...

Price: 55,000 IRR
لوح فشرده آهنگ خورشید4

لوح فشرده آهنگ خورشید4

Price: 65,000 IRR

Contact Form

Address:

Sadegiye 2nd square - Ayatollat Kashani Boulevard - Hasan Abad Street - 4th Alley - Number 22 - Iran - Tehran

Postal Code: 1481843465
Shopping Centers:
Email: info@ostad-jafari.com
Phone: +9821 44091042 +9821 44005453
Fax: +9821 44070200
All rights reserved to Allemeh Jafari institute
Designed and supported by Hamrah Afzar Iranian Co