انسان شناسي از منظري نو

اهميت وجدان

ضرورت وجدان تا آن جاست كه برتراند راسل مي گويد: "بشر در هيچ يك از دوره هاي گذشته، مانند امروز احتياج به وجدان نداشته است."

تولستوي نيز مي گويد: "هر كس تصور كند كه زندگي بشر را ممكن است با اصول عقل و منطق اداره كرد، امكان زندگي را نفي مي نمايد." - نقل از جنگ و صلح -

 

با بهره برداري از وجدان مي توان اختلاف ميان انسان ها را برطرف ساخت. وجدان بزرگ ترين عامل هماهنگي ميان افراد و طبقات اجتماعي است. وجدان بزرگ ترين عامل برقراري عدالت است. وجدان مي تواند از حق كشي ها و زورگويي هاي نيرومندان جلوگيري كند. وجدان مي تواند حس شهرت طلبي بشر را خنثي كند. وجدان مي تواند به انسان ايده آل ارائه دهد و تنها با ايده آل است كه مي توان هوا و هوس هاي نفساني را كنترل نمود.

 

نمودهاي وجدان

وجدان داراي ويژگي ها و نمودهاي بسياري است كه مهم ترين آن ها عبارتند از:

 

- وجدان، جايگاه بايگاني خاطرات است. اگر هم اين خاطرات در حافظه انسان ضبط شود، خاطرات مربوط به وجدان در خصوص به امور نيك و بد، ندامت برانگيز و خجلت آور است كه براي شخصيت انسان پديده هاي بي طرفي نمي باشد.

- وجدان داراي سطوح مختلف است.

- عقل و وجدان مي توانند هماهنگ باشند.

- وجدان، اصول كلي عقلي را درك مي كند، نظير: كل بزرگ تر از جزء است؛ واقعيت وجود دارد؛ عمل انسان بايد بر اساس عقل باشد.

- فعاليت وجدان براي ديگران انعكاس پيدا مي كند.

- رشد شخصيت انسان همراه با رشد وجدان است.

- وجدان راهنماي مطمئن است.

- وجدان زشت مي شود و بر وجود انسان سنگيني مي كند.

- وجدان شكنجه مي بيند.

- وجدان مضطرب و مغشوش مي شود.

- وجدان مسؤول واقع مي گردد.

- وجدان، ميزان بخش حق و باطل است.

- وجدان نظارت مي كند.

- وجدان دچار تشنج مي شود.

- وجدان حكم مي كند.

- وجدان آرامش پيدا مي كند.

- يقين وجداني روشن تر از يقين عقلاني است.

- وجدان محكمه تشكيل مي دهد.

- وجدان سرزنش مي كند.

- وجدان شماتت مي كند.

- وجدان قضاوت مي كند.

- وجدان به بند كشيده مي شود يا آزاد مي شود.

- وجدان، مجري قوانين است.

- وجدان معتدل، واقعيات را بدون بازيگري نشان مي دهد.

- وجدان لزوم همدري را به انسان ها گوشزد مي كند.

- وجدان خلوتگاهي است كه انسان در آن جا با خود گفتگو مي كند.

- وجدان مي تواند با عقل گفتگو كند.

- وجدان فريب مي خورد.

- وجدان مي تواند از فعاليت باز بماند.

- وجدان قابل آزمايش است.

- وجدان داراي شدت و ضعف است.

- آزادي دروني انسان از وجدان سرچشمه مي گيرد.

- وجدان منعكس كننده صداي خداوندي است.

- وجدان براي "من" احساس ابديت مي كند.

- وجدان داراي امواج متضاد است.

- وجدان، معناداري خلقت را به انسان گوشزد مي كند.

تعداد بازدید: ۲۰۱۲۱

فرم تماس

آدرس:

فلکه دوم صادقیه - بلوار آیت الله کاشانی - خ حسن آباد - کوچه 4 - پلاک 22 - ایران - تهران

کد پستی: 1481843465
مرکز فروش آثار:
ایمیل: info@ostad-jafari.com
تلفن ثابت: +9821 44091042 +9821 44005453
نمابر: +9821 44070200
حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری است
توسعه و پشتیبانی فنی شرکت توسعه همراه افزار ایرانیان