تعلیم و تربیت: اصول و مبانی

4- تربیت جنبه تدریجی دارد و هیچ گاه نمی توان افراد را به سرعت تربیت كرد.

 

5- در تعلیم و تربیت وعده های بی قید و شرط نمی توان داد. مربیان باید توجه داشته باشند كه با قوانین لطیف و حساس مغزی سر و كار دارند و با كم ترین بی توجهی به قیود و شرایط و نتایج آن، عمل تربیت خنثی خواهد شد.

 

6- تربیت مستلزم كوشش و انضباط است. این شرط هم برای مربی ضرورت دارد و هم برای متربی(فرد مورد تربیت). كوشش و انضباط در امر تعلیم و تربیت ناشی از جدی گرفتن امر تربیت است. این یك اصل اساسی است كه: "هر حقیقتی هر اندازه حیاتی تر تلقی شود، به همان اندازه جدی تر تلقی می گردد و هر چیزی كه جدی تلقی شود، موجب احساس لزوم تحصیل آگاهی های همه جانبه درباره آن امر جدی می گردد".

 

7- در امر تعلیم و تربیت باید به "خود كمال جوی" انسان توجه داشت. در خود كمال جو، به ارزش و آمال و اهداف عالی انسانی توجه می شود و انسان فقط خود را نمی بیند تا خود را محور همه امور قرار دهد.

 

8- تربیت، بشر را متوجه امكانات خلا قه خود می كند. با تربیت، استعدادهای خلا قه انسان رشد پیدا می كند. متأسفانه با وجود پیشرفت هایی كه امروزه در قلمرو علوم انسانی انجام پذیرفته، هنوز قانون بروز خلاقیت ها از همه جهات روشن نشده است. بنابر این، هنوز آن نوع تربیت كه بتواند از عهده به فعلیت رساندن نبوغ ها و خلا قیت ها برآید، در دسترس بشر قرار نگرفته است.

 

- در تعلیم و تربیت باید اختلاف شخصیت افراد را درنظر گرفت. هر چند در امر تعلیم و تربیت یك سلسله اصول ثابت و كلی وجود دارد كه شامل همه افراد می شود، اما در تربیت برخی از اشخاص، باید اصول خاصی را نیز اعمال كرد. به عبارت مختصرتر، باید كیفیت و نوع شخصیت هر فردی را مورد بررسی قرار داد و با ملاحظه آن، از شیوه های خاصی در امر تربیت بهره گرفت.

 

- شخص مورد تعلیم و تربیت باید همواره حالت پذیرش را در خود تقویت كند. انسان باید در طول عمر خود همواره نیاز به پذیرش حقایق و تعالی شخصیت خود را در نظر داشته باشد. اما در دوران جوانی باید نیاز به پذیرش حقایق را در خود بیش تر تقویت كند. این گفته ماكسیم گوركی كه: "یك استاد بیش از آن كه استاد باشد، بایستی شاگرد خوبی باشد"، اشاره به این معناست.

 

- در عالم تعلیم و تربیت، احترام به شخصیت اندازه خاصی دارد. در تعلیم و تربیت شخصیت متربی )فرد مورد تربیت( باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد تا متناسب با آن، با وی رفتار شود.

اگر شخصیت مفروض آمادگی گیرندگی آن مزیتی را كه شما به شخصیت مورد تربیت قایل می شوید، نداشته باشد، به اضافه آن كه ارزش آن مزیت را در نظر تربیت شده ساقط كرده اید، ممكن است درون او را نیز مختل بسازد. لذا، امروزه این مسأله كه به طور شگفت انگیزی شایع شده است كه می گویند: "همواره به مورد تربیت شخصیت بدهید"، بایستی مورد تأمل بیش تری قرار بگیرد. اگر شخصیت به شكلی است كه بزرگداشت آن باعث اشتباه و بالیدن خواهد شد، این اعطای مزیت، نه فقط تربیت نیست، بلكه خیانت به آن شخصیت خواهد بود.

 

9- این یك اصل حیاتی است كه نمی توان ارزش ها را فدای نیل به اهداف ساخت. یعنی با هر وسیله ای نمی توان به هر هدفی رسید.

 

10- حیات انسان دارای ارزش است، به شرط آن كه اصول و قواعد حیات انسان های دیگر را زیرپا نگذارد. حیات هر انسانی وابسته به شعاع خورشید عظمت الهی است و خدمت به او عبادت و آسیب رساندن به او انحراف از صراط مستقیم است.

 

11- هر عملی دارای عكس العمل است. باید بپذیریم كه اگر با كمال اخلاص دسته گلی به یك فرد یا اجتماع تقدیم كردیم، بدون تردید دسته گلی محسوس یا نامحسوس به ما تقدیم خواهد شد. از آن هنگام كه این حقیقت در تعلیم و تربیت بشری جدی تلقی شود، انقلاب معنوی بشری آغاز خواهد شد و از آن موقع ما می توانیم ادعا كنیم كه ما از تاریخ طبیعی قدم به تاریخ انسانی گذاشتیم.

 

12- مربی و متربی باید بدانند كه بدون كار نمی بایست توقع دستمزد داشت.

 

13- هر پدیده ای كه اصالت داشته باشد، می ماند و هر پدیده ای كه وجودی عارضی و طفیلی داشته باشد، از میان خواهد رفت. آن چه كه برای مردم سودمند باشد، خواهد ماند.

 

14- معلمان و متعلمان باید از ظلم كردن و یا زیربار ظلم رفتن خودداری كنند. اگر این اصل در تعلیم و تربیت ها جدی گرفته شود، حق كشی ها و ظلم و ستم ها از بین خواهد رفت.

 

15- هر كس اصول تعلیم و تربیت را جدی نگیرد، دچار پوچی خواهد شد.

تعداد بازدید: ۲۱۴۹۵

فرم تماس

آدرس:

فلکه دوم صادقیه - بلوار آیت الله کاشانی - خ حسن آباد - کوچه 4 - پلاک 22 - ایران - تهران

کد پستی: 1481843465
مرکز فروش آثار:
ایمیل: info@ostad-jafari.com
تلفن ثابت: +9821 44091042 +9821 44005453
نمابر: +9821 44070200
حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری است
توسعه و پشتیبانی فنی شرکت توسعه همراه افزار ایرانیان