تمدن شناخت: انگاره ها و اصول

عوامل اعتلاء تمدن ها

 

1- پای بندی شدید به خصلت های نیكو

2- پای بندی به اعمال پسندیده و امور نیكو و زیبا

3- گرایش مردم به آرمان های بزرگ

4- تكاپو در مخاطرات بزرگ و تلاش برای حل مشكلات

5 - التزام مردم به وفای عهد

6- اطاعت از نیكوكاری

7- اعراض از كبر

8 - نیت های پاك مردم

9- صحت و سلامتی روحی افراد جامعه

10- جریان یافتن امور زندگی برمبنای حق

11- قرارگرفتن در شعاع انگیزگی های فضیلت

12- خویشتن داری از ظلم

13- انصاف برای همه خلق

14- حلم و فرو بردن غضب

15- پرهیز از فساد در روی زمین

16- التزام به انس و محبت

17- استفاده از نیروهای خود جهت برداشتن عوامل مزاحم مادی و معنوی

18- كوشش به هنگام آزمایش ها و گرفتاری ها

19- توافق در امیال و آرمان ها

20- اعتدال دل ها

21- بصیرت های نافذ

 

علل اساسی سقوط تمدن ها

 

علت اساسی زوال و سقوط تمدن ها یك اصل است: "من هستم، پس تو نیستی" یا "هستی تو، مشروط بر این است كه من بخواهم". این اصل، معنای واقعی ظلم و استكبار است كه در آیات قرآنی به عنوان عوامل سقوط تمدن ها مطرح شده است:

 

فَكَاین مِن قَریةٍ اَهلَكناها فَهِی ظالِمَةٌ

"بسا جوامعی را كه ستمكار بودند، هلاك ساختیم." (حج/45)

 

ظلم را می توان "تعدی به قانون واقعی حیات معقول" قلمداد كرد. با این بیان، ظلم معنای محدودی ندارد و امور زیر از مصادیق بارز آن می باشد:

 

1- كم ترین تعدی بر ندای وجدان، ظلم برخویشتن است.

 

2- اجازه كم ترین تعدی از طرف دیگران برحق خود، ظلم برخویشتن است.

 

3- كاستن از ارزش كار و فعالیت و محصول تلاش انسان ها، ظلم است.

 

4- به وجود آوردن شرایطی كه انسان را وادار به صرف نظر از حق كار و فعالیت خود بنماید، ظلم است، اگر چه مظلوم در كمال رضایت و خوشحالی به آن شرایط بنگرد.

 

5 - ایجاد خفقان و عوامل ركود فكری در دیگران، ظلم است.

 

6- مزاحمت با آزادی دیگران، اگر چه با منحرف ساختن معنای آزادی و تحصیل رضایت همان كسی همراه باشد كه آزادیش مورد مزاحمت قرار گرفته، ظلم است.

 

7- ایجاد تقاضای مصنوعی در مردم برای عرضه كالاها و یا تفكرات تحمیلی و بی ارزش، ظلم است.

 

8 - بازی با تفكرات واحساسات مردم برای تحمیل خواسته های خودخواهانه، ظلم است.

 

9- ویترین قراردادن ذهن مردم برای نمایش قیافه حق به جانب خود، تعدی بر شخصیت انسان هاست و ظلم به شمار می رود.

 

10- عرضه كردن خود برای مدیریت سیاسی جامعه بدون تسلط به هوی و هوس و لذت پرستی و خودخواهی، تعدی و ظلم برجامعه است.

 

11- پایمال كردن قدرت و امتیازی كه می تواند دردهای مردم را درمان كند و آلام و ناگواری های آنان را كاهش بدهد و سنگی از سر راهشان بردارد و عامل بهبودی زندگی مادی یا معنوی مردم را به وجود آورد، بدترین ظلم بر انسان هاست؛ چه رسد به این كه آن قدرت و امتیاز را به صورت سلاحی در آورد و یكه تاز میدان تنازع در بقاء شود.

تعداد بازدید: ۸۱۹۱

فرم تماس

آدرس:

فلکه دوم صادقیه - بلوار آیت الله کاشانی - خ حسن آباد - کوچه 4 - پلاک 22 - ایران - تهران

کد پستی: 1481843465
مرکز فروش آثار:
ایمیل: info@ostad-jafari.com
تلفن ثابت: +9821 44091042 +9821 44005453
نمابر: +9821 44070200
حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری است
توسعه و پشتیبانی فنی شرکت توسعه همراه افزار ایرانیان