در گردونه اجتماع

انواع و ابعاد كارهای انسانی

 

كارهایی كه از انسان سرمی زند، دارای ابعاد و انواع گوناگونی است كه آن ها را در یك تقسیم بندی اولیه به دو صورت زیر می توان تقسیم كرد:

الف- كارهای فكری و فعالیت های مثبت روانی

ب- كارهای عضلانی

كارهای فكری بر چند قسم هستند:

 

1- كارهای فكری محض: مانند اندیشه های ریاضی و تفكرات منطقی و فلسفی. كارهای فكری محض ممكن است نتایج عینی داشته باشد. چه بسا از هزار فعالیت مغزی فقط یك فعالیت آن جنبه عینی پیدا كند.

 

2- كار فكری، مقدمه كار عینی: این نوع كارهای فكری، مقدمه كارهای اجرایی به شمار می روند، مانند كارهای طراحی و مهندسی.

 

3- كار فكری برای ادامه جریان طبیعی موضوع: نظیر تفكرات پزشكی برای تشخیص بیماری ها و اقدام جهت مداوای بیماران یا كارهای قضایی برای از میان بردن ظلم و احقاق حق مظلومان كه نتیجه آن سالم سازی جامعه است.

 

4- كار فكری در راه سازندگی حیات فردی و اجتماعی مطلوب : كارهایی كه در مسیر تعلیم و تربیت انجام می شود، از این قبیل كارهاست كه موجب به فعلیت رسیدن استعدادهای انسانی می شود.

 

5- كار فكری هنری: برخی كارهای هنری جنبه تقلیدی دارد كه از جمله حرفه ها به شمار می رود و برخی دیگر جنبه ابداعی دارد كه از مقوله فعالیت های فكری اكتشافی محسوب می شود. كارهای فكری هنری را به سه نوع می توان تقسیم كرد:

 

الف- كارهای هنری كه روی مواد مفید تجسم پیدا می كند و موجب می شود تا آن مواد زیبا جلوه كند. ماده مفید، هم احتیاج فرد را مرتفع می سازد و هم حس زیبایی جویی او را اشباع می كند.

 

ب- كارهای هنری كه موجب تحریك انسان برای نیل به حیات معقول می باشد. تابلوی بسیار جالب یا شعری فوق العاده پر معنی می تواند احساسات انسان را در جهت نیل به حیات ایده ال تحریك كند.

 

ج- كارهای هنری كه صرفآ نشانه بارقه های هنرمند می باشد. این قبیل كارها اوج خیال پردازی هنرمند را نشان می دهد. فعالیت های هنری تجریدی كه با واقعیات ارتباط ندارد، از این قبیل است.

 

6- كار فكری سیاسی: این نوع كار، مجموعه ای از تفكرات منطقی برای ادامه حیات معقول اجتماع است.

 

7- كار فكری اكتشافی : مجموع كارهای شش گانه فوق، از قوانین منطقی پیروی می كند، اما این نوع كار، فوق تفكرات منطقی است. به همین جهت است كه اكثر مكتشفین از منطق دانان حرفه ای نبوده اند، نظیر ادیسون، مندلیف و رونتگن. برخی كارهای فكری ممكن است هدفی جز ارضای حس كنجكاوی نداشته باشد، در حالی كه ارزش اقتصادی و شؤون حیاتی آن بسیار با ارزش است.

كار در قلمرو اقتصادی - انسانی ارزش بسیار دارد، زیرا در ارتباط با حیات معقول انسان می باشد.

 

كارهای عضلانی : برای تبیین كارهای عضلانی باید آن را در سه بعد مطرح كرد:

 

1- بعد درونی كار عقلانی: هر كار عضلانی همراه با یك سلسله عوامل درونی است كه بعضی از آن ها علت كار هستند و بعضی دیگر همزمان با صدور كار و برخی نیز پس از مرحله نهایی كار پیدا می شوند. عواملی كه علت هستند و پیش از صدور كار به جریان می افتند، عبارتند از:

- آگاهی لازم به كار

- اشتیاق و اراده و تصمیم به انجام كار

- اراده دریافت قسمت كار

 

در كارهایی كه با اراده آزاد به وجود می آید، سلطه شخصیت به دو قطب مثبت و منفی و كیفیت و خصوصیات كار نیز مهم است، زیرا مدیریت عوامل درونی را برعهده می گیرند.

عوامل مذكور در ارتباط با موضوعات چهارگانه زیر در انجام دهندگان كار مختلف می باشد:

الف- اطلاعات و تجربه هایی كه در مورد كار وجود دارد.

ب- اشتیاق و یا اكراه و اجبار و اضطرار نسبت به كار

ج- كیفیت مدیریت درباره عوامل و پدیده های درونی مربوط به كار

د- دیدگاه های اعتقادی نسبت به كار

 

كارهای بسیاری - چه فكری و چه عضلانی - با انگیزه های اعتقادی در طول تاریخ تحقق یافته اند.

عوامل درونی همزمان با صدور كار نیز عبارتند از: صرف انرژی مغزی و عضلانی، آگاهی های مستمر درباره اجرای كار و آمادگی برای جلوگیری از موانع تحقق كار.

برخی از پدیده های مغزی و روانی كه پس از صدور كار به وجود می آیند عبارتند از: تجارب جدید، شادی و نشاط در مورد صدور كار یا احساس ناراحتی و فرسودگی در مورد كارهایی كه از روی اكراه و اضطرار و اجبار انجام شده است.

 

2- بعد برونی كار عضلانی: عبارت است از حركات عضلانی انسان برای تحقق كار.

 

3- بعد تجسم نقش و اثر كار عضلانی در روی مواد: مراد از تجسم در این جا عبارت است از كیفیت و اشكال گوناگونی كه به عنوان نتیجه و اثر كار بر روی مواد نقش می بندد و كالایی تولید می شود.

 

تعداد بازدید: ۱۹۴۸۱

فرم تماس

آدرس:

فلکه دوم صادقیه - بلوار آیت الله کاشانی - خ حسن آباد - کوچه 4 - پلاک 22 - ایران - تهران

کد پستی: 1481843465
مرکز فروش آثار:
ایمیل: info@ostad-jafari.com
تلفن ثابت: +9821 44091042 +9821 44005453
نمابر: +9821 44070200
حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری است
توسعه و پشتیبانی فنی شرکت توسعه همراه افزار ایرانیان