خدا: از خداگرایی تا ایمان (4)

خدا: از خداگرایی تا ایمان (4)

برهان وجوبی   این برهان را در ابتدا متفكر مسیحی سنت آنسلم مطرح كرد و سپس فیلسوفانی چون دكارت، راه آنسلم را ادامه دادند. این برهان مبتنی بر تصویری است كه انسان از خداوند در ذهن خود ترسیم می كند. وی در ابتدا خداوند را به...
خدا: از خداگرایی تا ایمان (5)

خدا: از خداگرایی تا ایمان (5)

3 - خدا به عنوان موجود كامل وجود دارد. به عبارت دیگر، دریافت خدا با وصف عالی ترین كمال، ملازم واقعیت اوست. همان گونه كه اگر كسی به مثلث توجه كند، سه ضلعی بودن آن را تصدیق خواهد كرد. صرف دریافت خدا به عنوان كامل ترین موجود،...
خدا: از خداگرایی تا ایمان (6)

خدا: از خداگرایی تا ایمان (6)

لزوم ایمان   گاه این سؤال مطرح می شود كه آیا انسان می تواند بدون ایمان زندگی كند یا نه؟ در پاسخ به این سؤال باید در ابتدا بررسی كرد كه مقصود از زندگی چیست؟ اگر مراد حركت و تلاش در جهت ارضای غرایز طبیعی حیوانی است، نه تنها...
خدا: از خداگرایی تا ایمان (7)

خدا: از خداگرایی تا ایمان (7)

حالات روحی انسان در عبادت   به هنگام عبادت خدا، انسان ممكن است یا از حالت خوف و هراس برخوردار باشد یا از حالت بهجت و شكوفایی. اساسآ وضع روحی هر انسانی بستگی به برداشت او از موقعیت خویش در جهان هستی دارد. اگر زندگی خود را...
خدا: از خداگرایی تا ایمان (8)

خدا: از خداگرایی تا ایمان (8)

ریشه های سرپیچی از فرمان الهی   سرپیچی از دستورات خداوندی و انجام ندادن عباداتی كه بر بندگانش مقرر فرموده، ناشی از عوامل زیر است:   1- ناآگاهی و ناتوانی: اشخاصی كه از نقص مغزی و روانی برخوردارند، از وجود خداوند آگاه...
خدا: از خداگرایی تا ایمان (9)

خدا: از خداگرایی تا ایمان (9)

مختصات اخلاص ارزشی   اخلاص ارزشی دارای ویژگی های زیر است: 1 - اخلاص ارزشی با خودخواهی و خودمحوری سازگار نمی باشد، زیرا تا خود طبیعی تعدیل نگردد، هیچ حقیقت عالی برای انسان مطلوب ذاتی تلقی نخواهد شد.   2 - اخلاص ارزشی،...
خدا: از خداگرایی تا ایمان (10)

خدا: از خداگرایی تا ایمان (10)

5 - ذكر الهی موجب می شود تا فعالیت های مغزی و روانی انسانی تنظیم شود و در نتیجه، فروغی تابناك بر وجود آدمی بتابد. ذكر خداوند آرامشی را در درون انسان ها به وجود می آورد كه موجب تعادل وجودی انسان می شود. به گفته مولوی:   این...
خدا: از خداگرایی تا ایمان (11)

خدا: از خداگرایی تا ایمان (11)

4 - عدالت چیزی جز نظم برای موجودات جاندار نیست. هنگامی كه نظم برای جهان جاندار (باخود) مطرح می گردد، عدالت نامیده می شود.   5 - ذهن انسان وقتی جهان را بر خود برمی نهد، نظم را در آن می بیند، ولی وقتی قلمرو جانداران را برای خود...
خدا: از خداگرایی تا ایمان (12)

خدا: از خداگرایی تا ایمان (12)

12 - حركت و كوشش انسان ها را به دو گروه اساسی می توان تقسیم كرد: الف- حركاتی كه از روی اراده و اختیار انجام می گیرد. ب- حركات غیراختیاری كه بدون نظارت و تسلط شخصیت انجام می گیرد. نوع دوم كارهای انسانی، مانند حركات و تغییرات...
خدا: از خداگرایی تا ایمان (13)

خدا: از خداگرایی تا ایمان (13)

قاعده لطف   در تبیین قاعده لطف، به چند مقدمه باید توجه داشت: 1 - آفرینش انسان نه سودی برای خداوند داشته و نه ضرری را از او دفع می كند، چرا كه خداوند بی نیازتر از آن است كه كسی بخواهد به او نفعی برساند.   2 - هدف از آفرینش...
خدا: از خداگرایی تا ایمان (14)

خدا: از خداگرایی تا ایمان (14)

رابطه خدا با موجودات در قرآن   در آیات قرآنی از رابطه های گوناگون خدا با جهان سخن به میان آمده كه در ده گروه قابل تقسیم بندی است: 1- رابطه احاطه: طبق آیات قرآنی، خداوند بر همه موجودات - از عالم ماده گرفته تا مجردات - احاطه...

فرم تماس

آدرس:

فلکه دوم صادقیه - بلوار آیت الله کاشانی - خ حسن آباد - کوچه 4 - پلاک 22 - ایران - تهران

کد پستی: 1481843465
مرکز فروش آثار:
ایمیل: info@ostad-jafari.com
تلفن ثابت: +9821 44091042 +9821 44005453
نمابر: +9821 44070200
حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری است
توسعه و پشتیبانی فنی شرکت توسعه همراه افزار ایرانیان