موسيقي از ديدگاه فلسفي و رواني

موسيقي از ديدگاه فلسفي و رواني

كتاب موسيقي كه با حالت تطبيق آن با مقوله هايي چون : شعر، نقاشي ، خط و... آغاز شده ، رساله اي است كه در جستجوي عينيت موسيقي و پيوندهاي احتمالي آن با جان آدمي ، تئوري ها و فرضيه هاي نويني را در باب ماهيت و آثار موسيقي مورد اشاره قرار مي دهد و در پايان ، بعد حقوقي و تاريخي آن را ارزيابي مي كند.

برای تهیة این کتاب می توانید با مراکز عرضة آثار در تهران:  66959945  و در قم:   37733779 -025  تماس بگیرید

Buy Now
Price: 300,000 IRR

Related products

زيبايي و هنر از ديدگاه اسلام

زيبايي و هنر از ديدگاه...

Price: 630,000 IRR

Contact Form

Address:

Sadegiye 2nd square - Ayatollat Kashani Boulevard - Hasan Abad Street - 4th Alley - Number 22 - Iran - Tehran

Postal Code: 1481843465
Shopping Centers:
Email: info@ostad-jafari.com
Phone: +9821 44091042 +9821 44005453
Fax: +9821 44070200
All rights reserved to Allemeh Jafari institute
Designed and supported by Hamrah Afzar Iranian Co