انسان و آزادی ها

انسان و آزادی ها

در بحث از آزادی، باید میان سه واژه رهایی، آزادی و اختیار تمایز قایل شد. هر یك از این الفاظ معنای خاصی دارند:   1- رهایی : عبارت است از "برداشتن قید یا زنجیر یا هر عاملی كه موجب بسته شدن مسیر جریان اراده در یك یا چند موضوع می...
در گردونه اجتماع

در گردونه اجتماع

كار   كار دارای دو جنبه است:   1- ارزش وسیله ای : تنها از راه كار و كوشش است كه می توان محصولات یا نتایجی را به دست آورد. این قانون، استثناء بردار نیست و اگر برخی ساده لوحان گمان می كنند كه بدون كار و كوشش می توان نتایجی...
تاریخ در بررسی (1)

تاریخ در بررسی (1)

تحولات و رویدادهایی كه در زندگی فرد یا جامعه به جریان می افتد، هرگز نمی تواند تصادفی و بی علت باشد، بلكه قانونمند است. در اثبات قانونی بودن نظام جهان، نیازی به بحث و گفتگو نیست. آن چه مهم است، بررسی حاكمیت قانون بر حیات...
تاریخ در بررسی (2)

تاریخ در بررسی (2)

علیت در تاریخ   برخی معتقدند كه تاریخ بشری را با قانون علیت نمی توان تفسیر كرد، زیرا محور اساسی تاریخ، انسان است و انسان نیز چون دارای آگاهی و اختیار است، لذا از قانون علیت آزاد است. در تحلیل این موضوع به چند نكته باید...
تاریخ در بررسی (3)

تاریخ در بررسی (3)

آیا علت محرك تاریخ واحد است؟   اگر منظور از علت محرك تاریخ، فاعل حقیقی آن باشد، بدیهی است كه علت آن خداست و واحد می باشد. اگر منظور از علت محرك تاریخ، علت غایی تاریخ باشد، یعنی هدف و غایتی كه تاریخ به سوی آن سیر می كند،...
تاریخ در بررسی (4)

تاریخ در بررسی (4)

* برای بیان عوامل تعیین كننده كیفیت تاریخ باید به چند نكته توجه كرد:   1- عامل تعیین كننده كیفیت حیات انسان، با نظر به ماهیت و مختصات او عبارت است از: "من ایده آل" یا "من مطلوب" كه محور همه شؤون حیات انسان می باشد. اگر "من...
تاریخ در بررسی (5)

تاریخ در بررسی (5)

1- خدا : تأثیر خدا در تاریخ، مانند تأثیر وی در پدیده های عالم طبیعت می باشد. اجزاء و عناصر سازنده تاریخ، از انسان گرفته تا مصالح اهرام مصر و سد مأرب و سنگ های تراشیده و حك شده و كتیبه ها و همه آثار فكری و عضلانی بشری كه در...
تاریخ در بررسی (6)

تاریخ در بررسی (6)

آیا تاریخ در مسیر تكاملی حركت می كند؟   حركت انسان در مسیر تكاملی در تاریخ، مسأله ای مبهم و غیرقابل اثبات است. آن چه در تاریخ مشاهده می شود، گسترش تفكرات و تصرفات انسان در طبیعت است. در دو قرن اخیر كه سلطه برطبیعت بسیار...
تمدن شناخت: انگاره ها و اصول (1)

تمدن شناخت: انگاره ها و اصول (1)

بروز تمدن و اعتلاء و زوال آن، از قانون پیوستگی - یعنی از ساده به پیچیده - پیروی نمی كند. برای بروز تمدن ها نمی توان عللی مشخص ذكر كرد و آن گاه به بررسی كمیت و كیفیت آن تمدن از جنبه های علمی، فلسفی، هنری و اجتماعی پرداخت. اگر...
تمدن شناخت: انگاره ها و اصول (2)

تمدن شناخت: انگاره ها و اصول (2)

عوامل اعتلاء تمدن ها   1- پای بندی شدید به خصلت های نیكو 2- پای بندی به اعمال پسندیده و امور نیكو و زیبا 3- گرایش مردم به آرمان های بزرگ 4- تكاپو در مخاطرات بزرگ و تلاش برای حل مشكلات 5 - التزام مردم به وفای عهد 6- اطاعت از...
تمدن شناخت: انگاره ها و اصول (3)

تمدن شناخت: انگاره ها و اصول (3)

اصول فلسفی غیر مشروط در تمدن شناسی   در شناسایی تمدن ها باید به اصول مشترك حاكم بر آن ها توجه داشت. پنج اصل زیر از اصول مشترك همه تمدن ها به شمار می رود:   اصل اول: خودخواهی حیات   خودخواهی، اصل كلی و استثناناپذیر...

فرم تماس

آدرس:

فلکه دوم صادقیه - بلوار آیت الله کاشانی - خ حسن آباد - کوچه 4 - پلاک 22 - ایران - تهران

کد پستی: 1481843465
مرکز فروش آثار:
ایمیل: info@ostad-jafari.com
تلفن ثابت: +9821 44091042 +9821 44005453
نمابر: +9821 44070200
حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری است
توسعه و پشتیبانی فنی شرکت توسعه همراه افزار ایرانیان